fyratusenfemhundra nöjesjägare gick ut på jakt

en kick av adrenalin de fick

femton honor av varg de sköt

friska var de alla

minster Carlgren ljög för fullt

och sa att endast sjuka vargar dödas nu

tolv hanar av varg de sköt

friska var de alla

varför döda varg för nöjes skull

när vargen dödar vilt för kött att leva av

Från 1972 till 1999 dödade älg, hjort, rådjur och ren mellan tio och femton människor per år.

Varje år skadade dessa djur också cirka 100 människor svårt.

De sista tio åren har antalet dödade och svårt skadade varit ungefär lika högt som tidigare. Ändå har bilarna under dessa år blivit mycket säkrare.

Nöjesjägarnas jakt a la slakt är fortfarande nödvändig för att älg, råddjur, vildsvin och hjort inte skall explodera i reproduktion och skada oss människor, sig själva och allt växande grönt. Men något är fel när det i genomsnitt dör 1,6 människor per år vid jakt. Ungefär 30 hundar dödades av varg 2008. Ungefär 135 hundar skadades eller dödades med vådaskott av jägare.

I Sverige finns ca 270’000 älgar, omkring en million rådjur; som ökar i antal, 50’000 vildsvin; som ökar i antal.

Förutom det oerhörda lidande som skadade och dödade människor orsakas av dessa djur så är de ekonomiska kostnaderna enorma.

För att uppnå en rimlig ekologisk balans, dvs få bort en mängd olämpliga nöjesjägare och minska viltolyckorna till en rimlig nivå, krävs nog minst 20’000 vargar eller mer i Sverige. Antalet vargar och deras bytesdjur kommer så småningom att etablera en ekologisk balans mellan sig. På den isolerade ön Isle Royale, Michigan nära Kanada, har vargar och älgar samexisterat de senaste 70 åren utan att de utrotat varandra. Denna långvariga studie av förhållandet mellan varg och älg visar just detta. Vargarna gick över isen och övertog den mindre prärievargens roll som predator.

Rumänien har Europas största population av björn och varg. På en yta av mindre än dubbla Jämtland lever nästan tre tusen vargar, fem och ett halvt tusen björnar och fem miljoner människor.

Det svenska fäbodbruket där får, getter och nötkreatur släpps på fritt skogsbete bedrivs kanske av ett hundratal brukare. Regeringens utredare konstaterade 2003 att Dalagens praxis (det inte är djurägaren utan den som vill skydda sin mark mot betande djur som får anordna stängsel) inte var överensstämmande med dagens krav på djurskötsel och intrång på annans mark. Eftersom vargen skyr el i stängsel och kostnaderna är helt försumbart för Staten så kan denna bekosta uppsättande av elrep inom de områden där fäbodbruket fortfarande bedrivs.

Ett första lämpligt delmål, som alla borde kunna enas om, vore därför om antalet köttjägare (varg) blev lika stort som antalet nöjesjägare (människa).

One Response to “”

  1. NathalieY skriver:

    Dina djur ser så roliga ut, är dom klappvänliga eller helt vilda?
    Dom ser vilda ut, men jag gillar päls det är mjukt, kan dom klappas?

Leave a Reply