Höst

It is still autumn.

Listen and watch music.

http://www.myspace.com/ylvanora

The song is called ”Autumn”.
My daughter Ylva sings her song.
Three other songs are also possible to listen.

Autumn.
Firewood, a load, two, three, four loads.
Autumn sun.
Frozen bog – Stormyran.
Freezing creek.

Det är fortfarande höst.

Lyssna och se på musik.

http://www.myspace.com/ylvanora

Låten heter ”Höst”.
Min dotter Ylva sjunger sin sång.
Tre andra låtar finns också att lyssna på.

Höst.
Ved, ett lass, två , tre, fyra lass.
Höstsol.
Frusen myr – Stormyran.
Frysande bäck.

Leave a Reply