Man behöver kanske ingen TV? Naturen är fullt nog.

Public service, med eller utan en onödig registerverksamhet

Public service är radio och tv i allmänhetens tjänst. Uppdraget för SVT, SR och UR är att ge svenska folket allt från nyheter och dokumentärer till underhållning och utbildning – på ett sakligt och objektivt sätt.

­Alla hushåll som har tv-mottagare ska enligt lag betala tv-avgift. Under hela året besöker kontrollanter privatpersoner och företag som inte betalar tv-avgift. Vid skärpt avgiftskontroll används ett pejlingsinstrument. Radiotjänst använder sig av Sparregistret som uppdateras via folkbokföringen vilket endast möjliggör registrering av gifta par och registrerat partnerskap.

Det här är ett orättvist system eftersom det tvingar människor som har en tv-mottagare i någon form och som har små inkomster, studenter, arbetslösa, ungdom, pensionärer med flera) att betala lika mycket som de som har stora inkomster. Public Service skall stå i allmänhetens tjänst, dvs vara tillgängligt för alla på lika villkor. Det gör det. Dessutom innebär nuvarande system en kontroll och registrering av nästan hela befolkningen. Det är dyrt eftersom systemet är onödigt.

Nuvarande system måste därför avskaffas och pengarna tas direkt från statsbudgeten. För att undvika klåfingriga politikers ekonomiska styrning av public-service-företagen så kan konstruktionen bestå av en procentuell avgift av den ekonomi som finns till förfogande. Eftersom Public service är en grundbult i det demokratiska systemet så kan procentsatsens fastställande ges grundlagskaraktär, dvs två ordinarie val krävs för att fatta beslut om ändring av procentnivån.

Sakfakta: Under 2009 är tv-avgiften 2 076 kronor per år

År 1978 slopades den särskilda ljudradioavgiften och 1990 togs färgtillägget bort.

År 2008 kostade Radiotjänsts verksamhet 162,7 miljoner kronor. TV-avgiften sätts in på Rundradiokontot hos Riksgälden varifrån pengarna fördelas till SVT, SR och UR. Det är riksdagen som beslutar om fördelningen till de olika programbolagen.

År 2008 fördelades 6,4 miljarder kronor. Fördelning nedan i procent och miljoner kronor.

 • SVT,  53,2 procent (3 405,6 )
  SR , 34,9 procent (2 230,8)
  UR , 4,5 procent (287,5)
  SR förvaltning, 4,7 procent (303,0)
  Radiotjänst, 2,5 procent (162,7)
  Granskningsnämnden, 0,1 procent (7,2)

 • Förvaltningsstiftelsen, 0,01 procent (1)

Leave a Reply