En piratsyndikalistisk analys och problemlösning av vårt nuvarande bytessystem av varor och tjänster

Ett och två-öringar är också pengar

Användningen av pengar är en metod för att förenkla försäljning och köp av tjänster och varor. Pengar är en slags transaktionsbärare av ett visst värde. Användningen av penningar genomsyrar nästan allt vi gör. Penningrörelserna är det globala blodomloppet inom den ekonomiska sfären.

I huvudsak använder vi oss av kontanter och elektroniska tillgodohavanden (digitala pengar) vid dessa livsviktiga och dagliga transaktioner. Använder jag mig av kontanter så sker transaktionen omedelbart och under båda kontrahenternas kontroll. Med kontanter avses då inte bara sedlar och mynt utan även kommande kort som kan vara utformade på olika sätt. Ett kort kan t ex innehålla
300 kronor och man kan t ex överföra till ett annat kort 253,48 kr i en omedelbar transaktion och då också se hur mycket som finns kvar på kort. Kortet är en slags privat börs.

Det viktiga ur en mängd olika aspekter är att veta vem som kontrollerar och äger överföringssystemet av våra elektroniska tillgångar. Och att vi själva får maximalt inflytande och insyn i detta. Dispositionsrätten av våra elektroniska tillgångar har vi nämligen lämnat över till privata ägare (i huvudsak kallas de banker) som har som målsättning att använda pengarna till spekulationer med syfte att skapa vinst och maximera denna. Finanskrisen har visat hur oacceptabelt vanvettigt våra pengarna har använts. Bankerna avgör dessutom om vi ska ha rätt till konton och hur mycket det ska kosta att använda deras tjänster. Svenska Staten och andra stater har varit tvungna att ställa upp med garantier för insatta pengar på grund av de uppenbara risker för bankers konkurs och total finansiell kris i hela systemet. Som skattebetalare garanterar Staten oss att vi skall betala in pengar till oss själva om vi haft några tillgångar hos en enskild bank när denna gått överstyr.

BankGiroCentralen AB är den centrala aktören i Sverige vid förmedling av betalningar och betalningsinformation mellan banker och bankkunder. Bankgirot är det enda girosystemet i Sverige som hanterar alla typer av betalningar oavsett bank. Varje dag förmedlar BGC bankgirotransaktioner till ett värde av 25-50 miljarder SEK. BGC ägs av SEB, Swedbank, Handelsbanken, Nordea, Danske Bank, SkandiaBanken, Ålandsbanken Sverige AB och Länsförsäkringar Bank.

Att åtta banker äger det enda betalningssystemet är naturligtvis helt oaccetabelt. Att Swedbank och Länsförsäkringar Bank på olika sätt är kundägda är som historien visar ingen som helst garanti för hur pengarna används. Även här har styrelse och ledning visat att de fritt kan disponera de insatta medlen till vild spekulation och egna höga bonusar.

Den enda möjliga lösningen för närvarande som jag ser det är att Svenska Staten tar över Bankgirocentralen AB och bankgirot. Konstruktionen måste bli så att individen har full rätt att använda sig av sina tillgängliga medel. Grunden må vara att pengarna finns direkt tillgängliga för individen på ett konto, som inte belastas av någon form av avgift/kostnad. Därefter kan man välja hur man vill fördela sina pengar. Överföra dessa till ett bankkonto eller använda dem för betalning. Den elektroniska förvaringen måste vara så likvärdigt konstruerad motsvarande som om man har de kontanta pengarna i en byrålåda eller i madrassen.

Tillkommande fakta:

SWIFT, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, är en medlemsägd kooperativ organisation genom vilken den finansiella världen bedriver sin verksamhet. Över 8.300 bankorganisationerna värdepappersinstitut och företagskunder i fler än 208 länder utbyter miljontals standardiserade finansiella meddelanden varje dag.

EU:s justitieministrar har sagt ja till ett nytt avtal som ger USA rätt att ta del av uppgifter om EU-medborgares bankkonton. Nu har bankorganisationen SWIFT flyttat sin backup-dator från USA till Europa. Ett nytt avtal har tillkommit för att amerikanska myndigheter i fortsättningen ska få information om misstänkta terroristers finansiella aktiviteter.
Bankgirot är en tjänst från Bankgirocentralen som säljs till i första hand företagskunder genom de banker som är anslutna till systemet.
Tjänsten är öppen för alla och knyts samman med unika bankgironummer, som i sin tur är kopplade till bankkonton. Tanken är att betalaren inte behöver känna till betalningsmottagarens banker eller bankkontonummer. En mottagare kan välja att peka flera bankgironummer till ett och samma bankkonto, till exempel av bokföringsskäl.
Bankgirots olika tjänster säljs av de banker som är anslutna. Kraven för att ansöka om ett bankgironummer bestäms av banken.
Plusgirot är en tjänst från Nordea för att överföra pengar.

http://www.swift.com/about_swift/company_information/index.page?

Leave a Reply