KONTROLLBYRÅKRATERNAS SAMHÄLLE PÅ GÅRDSNIVÅ

Åker mot älv brukad kontinuerligt sedan Laga Skifte 1905 traktor som såbäddsbereder och kör över djupa plogfåror

KONTROLLBYRÅKRATERNAS SAMHÄLLE

Så här fungerar EU-stöd på gårdsnivå.

EU och Statens byråkrater har manipulerat marknadsekonomin så att vi numera måste skriva avtal med dom för att få tillgång till pengar för utfört arbete på vår egen mark och med våra egna djur. De kontrollerar detta med satellitövervakning och kommer ut med helikopter för att se så att fröna kommit i marken enligt den tid de bestämt utan hänsyn till väderlek. De använder GPS och skickar ut nytt folk varje år som när de mäter upp ytorna på fälten får fram nya arealuppgifter varje gång vilket vi då får böter för.

Man skriver ett kontrakt med Staten om hur man skall odla viss mark, egen eller annans, och sköta djur enligt vissa noggrant uppställda regler. Kontraktet är på fem år och man godtar också att Staten kan ändra kontraktets innehåll. Själv måste man följa det. Innehållet i kontraktet kan avse att man håller vissa arealer åkermark öppna, att man skördar vissa marker, att man inte skördar andra marker, att man odlar ekologiskt, att man har ekologiska djur, att man inte sprutar gift för nära rinnande vatten, osv. Allt är utförligt beskrivit vad som innebär för varje slag av åtagandet. Följs inte åtagandet fullt ut så blir det böter. När det avtalade arbetet är utfört så kontrolleras allt noggrant. Har man ekologisk produktion så måste detta dessutom kontrolleras av en certifierad kontrollorganisation typ KRAV eller SMAK.

42% av EUs budget, 43 miljarder €, går till jordbruket (ingående viss del miljöskydd och landsbygdsutveckling). Drygt tio miljarder SEK betalades ut i stöd till jordbruksenheter i Sverige (ej endast normala jordbruk). Ca 6 miljarder kommer från EU. Kostnaden för byråkraternas arbete, dvs statens kontroll av de normala lantbruken påstås vara ungefär 0,5 miljarder. Minst lika mycket kan nog sägas belasta jordbruksföretagen i administration och genom att man odlar fel grödor på fel platser då man istället odlar på det sätt där mest stöd utbetalas.

Jag skall nu ge ett första exempel på hur systemet fungerar här. I år kom det kontrollanter från länsstyrelsen. Man kom med GPS, gick över markerna och såg att djuren existerade. För tre år sedan gjorde man samma kontroll. Mätte upp arealen på samma mark man nu mätte upp. Förra gången använde man sig av satellit. Tidigare en annan noggrann metod med dator. De får ofta olika siffror, vilket gör att man drabbas av böter om man går efter deras arealuppgifter. Deras uppgifter är dock lag.

Kunnigheten hos de som kommer ut är inte så stor om jordbruk och bruk av jord och djur. Sommaren 2008 var en av de blötaste sedan 1958. En tredjedel av ett fält, ca 0,5 ha, ligger nära Alterälven. Vart fjärde år brukar jag så nytt gräsfrö på marken för att få en hög skörd av bra kvalité. Mycket av det gräs jag sått tidigare dog ut av vattenmängden 2008 och ersattes av vattenälskande vilt starrgräs. Detta kunde man dock först se sommaren 2009. Kontrollanterna fastställde att området såg ut att vara bevuxet av vassliknande växter. Starrgräs, ett halvgräs, är inte vass utan ett mycket gott foder för betande djur. Men nu fastställde skrivbordskontrollanterna att marken inte uppfyllde villkoren att klassas som åker. Vilket skulle ge mig stora böter om så skulle vara fallet. Det hjälpte inte att jag skriftligen förklarade att marken kontinuerligt brukats med sådd och skörd alltsedan Laga Skifte 1905. Eftersom det är vass så kan man inte köra med traktor där tycktes man mena. Fotografierna är från den 18/11 där jag påvisar att det går utmärkt bra att göra en såbädd även vid denna tidpunkt på året, som är en mycket dålig tidpunkt då marken är fylld med vatten. Försommaren är bättre. Så nu har jag skickat in en massa foton till dessa kontrollanter och ödmjukt bett dem skärpa sig och inte agera med absurda idéer.

Förutom att de sitter och kontrollerar att alla papper är ifyllda rätt, (har man fyllt fel i fel kolumn eller glömt att ändra) så får man böter. Någon bonde kanske upptäcker att det inte går att odla korn på marken som han planerat på grund av dålig väderlek och sår gräsfrö istället. Sina besök är alltid oanmälda. I år var de ute två gånger från Länsstyrelsen. Och ett besök från Jordbruksverket. Och från SMAK (som man får direktbetala till).

Eftersom jag odlar ekologiskt så måste jag använda mig av ekologisk utsäde. Något sådant fanns inte i Sverige när jag skulle så i år. Jag åkte därför till Finland och köpte ekologisk timotej och ekologisk rödklöver. Jag frågade om kontrollanterna ville se på fakturan. Det behövdes inte. Jag hade dock en säck timotej kvar, vilken de tittade på och antecknade dess kod. När jag sedan fick resultatet så godkändes ingenting eftersom jag inte hade använt ekologiskt utsäde och undantag kunde endast beviljas av Jordbruksverket. De böter jag skulle få uppskattade jag till min dubbla netto-årsinkomst. Under en vecka rådde panik, katastrof och ångest i hela min kropp. Vad hade gått fel? Jag gick till slut ut och tittade på den säck jag hade kvar. Jag vet att ekologisk och organic heter orgaaninen på finska. Någon sådan text fanns inte på säcken. Luomu trodde jag var sortnamnet så jag skrev in det för att efterforska. Luomu betyder också organic, visade det sig. Så jag ringde Jordbruksverket och de sade att länsstyrelsen hade inget att komma med. Hade jag faktura och det var certifierat utsäde så var det helt ok att köpa i Finland. Risken för hjärnblödning eller hjärtinfarkt är betydande när kontrollanterna inte vet vad de håller på med. Ändå är deras resultat avstämt och kontrollerat av en särskild handläggare på länsstyrelsen. Dubbla kontroller med signaturer. Därefter kommer SMAK och kontrollerar allt en gång till. Vansinnet i systemet är att jag måste kontrollera kontrollanterna så de har gjort en riktig kontroll.

Får några år sedan kom kontrollanterna ut med helikopter klockan och landade på en mängd olika fält med i dalgången med start 22.00 den 14:e juni (tror jag det var). EU hade bestämt att detta var sista datum för sådd av korn. Många av de bönder som hade anmält att de skulle så korn hade inte kunnat gjort detta på grund av ihållande regn. De väntade dock till sista stund för att kunna göra som de hade planerat. Nästa dag fattade EU-kommissionen beslut om att förlänga tiden. Vilket byråkraterna visste om. Men det var säkert trevligt att åka helikopter och få höga traktamenten. Att det inte blir någon skörd vid senare så-datum var dock ointressant. Jag odlar inte korn så jag drabbades inte av helikopteroväsendet.

För ett antal år sedan så var två byråkrater ute för att se öronnumren på mina djur. Alla djur måste inom sju dagar från födsel ha öronbrickor. I annat fall avlivas dom av inkallad polis och jägare. Byråkraterna var så rädda för djuren, speciellt tjurarna, att de satt med kikare i en dunge och jag fick gå bland mina djur och säga vilket personnummer varje djur hade och så försökte de verifiera det hela genom kikaren, vilket jag tvivlade gick så bra. De tog en halv dag av mitt liv.

Man har det här systemet för att konsumenterna i EU ska slippa se vad varje produkt verkligen kostar. Man skriver: ”Pengarna används också för att se till att EU:s 19 miljoner lantbrukare får skäliga inkomster, samtidigt som konsumentpriserna hålls på en rimlig nivå.”. Konsumenterna får betala för maten över skattsedeln istället. Producenterna får betala byråkratin. Byråkratin är den enda som frodas och tjänar på systemet. Så stor andel av den totala inkomsten kommer genom EU-systemet att få jordbruk i hela EU kan klara sig utan dessa stöd. Stöden är inga bidrag utan är en betalning för utfört och kontrollerat arbete, där marknadsekonomin helt är satt spel. Ett exempel igen: Genom att ge ett så kallat handjursbidrag till varje bonde som föder upp en kastrerad tjur och slaktar den efter två års ålder så hålls marknadpriset på kött nere. Skulle inte detta och andra stöd finns så fick konsumenten/marknaden betala vad det kostar i verkligheten att föda upp detta djur om man nu vill köpa kött.

Nu har de så mycket kontrolljobb att utföra att alla inte får betalt enligt skrivet kontrakt. Ca 80% tycks de hinna med att betala ut till i hela landet. Jag ringde och frågade och fick till svar att de hade över tre miljoner ”papper” att gå igenom. Kanske före nyår skulle jag få mina pengar men troligtvis någon gång nästa år. Så just nu är mina pengar slut. Och jag kan inte betala mina räkningar om jag inte går till banken.

Massutskick har nyligen gått ut där alla bönder uppmanas söka mera stöd. För det finns pengar och få söker för mer än det som berör deras produktion. Vi uppmanas söka de löjliga EU-ersättningar som också finns för t ex öppna diken och stenmurar som vi kan få 60 öre metern för. Något de senare skall kontrollera och utkvittera lön för. Jag har en åtta meter lång stenmur. den kan jag får 4 och 80 för efter kontroll och besiktning så ingen sten ramlat ner ur muren.

Det här inlägget ger bara en blick av hur kontroll och övervakning går till. Jag skall berätta mer framöver.

7 Responses to “KONTROLLBYRÅKRATERNAS SAMHÄLLE PÅ GÅRDSNIVÅ”

 1. Daniel Flöijer skriver:

  Intressant läsning. Helt galet system.

 2. Nils2 skriver:

  Låter helt vansinnigt… Ser fram emot att läsa fortsättningen!

 3. arochefer-online skriver:

  Tack for intiresnuyu iformatsiyu

 4. Calle Rehbinder skriver:

  Alltså, det är så man baxnar.

  Hade man skrivit en skönlitterär berättelse för 50 år sedan, som beskriver tillvaron just på det sätt som du berättar, så hade alla skakat på huvudet och muttrat något om orealistiska dystopier, löjlig science fiction utan verklighetsanknytning.

  Det går uppenbarligen att genomföra den här typen av kontrollsamhälle i jorbruket, eftersom jordbrukare för det första numera är i försvinnande minoritet jämfört med andra yrkesgrupper, och dessutom är ni så upptagna av ert arbete och pressade av byråkrati att ingen (eller väldigt få) ens orkar tänka tanken på att protestera.

  Jag fattar inte hur NÅGON orkar fortsätta med jordbruk idag.

 5. Nicklas skriver:

  Och har tankte jag att det skulle vara roligt att bli jordbrukare… En sorts drom jag haft. Ahh det skiter jag i nu. Jag orkar inte halla pa att ducka under mafians langa arm.

 6. Lena skriver:

  Intressant skrivet. Vansinnig verklighet.

Leave a Reply