Ett klassamhälle i vardande

Om jag nu räknat rätt så måste jag konstatera att rikspolitikerna och kommunpolitikerna är förfärligt giriga och snåla. Från första januari gäller följande.

Det blir sänkt skatt för pensionärer då det förhöjda grundavdraget för äldre justeras så att personer över 65 år inte beskattas högre än löntagare yngre än 65 år för inkomster upp till 10 000 kronor i månaden. Skatten sänks även för äldre med inkomster upp till 20 000 kronor i månaden. Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 1,87 miljarder kronor 2016.

Samtidigt införs en särskild löneskatt för äldre på ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension. Skatten bestäms till 6,15 procent. Ett förslag om särskild löneskatt för äldre med 5,6 procent fanns med i budgetpropositionen för 2015. Förslaget beräknas öka skatteintäkterna med 1,77 miljarder kronor 2016.

Vid en pensionsinkomst på 10.000 kr per månad sänks skatten med ca 250 kr.

En pensionär som har 7.800 kronor i pension i månaden betalar nu 1.072 kronor i kommunalskatt i Piteå. Från nästa år kommer kommunen ändå ta ut ca 800 kronor i skatt/månad. Från mängder med pensionärer med små inkomster. Regering och Riksdag kunde gjort det enklare och rättvisare. Ingen skatt tas ut på månadsinkomster upp till 10.000 kr. Kommunalskatten kommer dessutom snart att höjas. Sveriges Kommuner och Landsting – SKL – räknar med att en höjning på minst 2 kronor. Orsaken är kostnader för flyktingmottagandet och att befolkningen blir äldre och mer vårdkrävande. Eftersom kommunalskatten är plan så försämras ekonomin för de svagaste mest. Och fanns det någon solidaritet hos de överbetalda kommunpolitikerna så skulle de fatta beslut om att återbetala den kommunala skatten till fattigpensionärerna och de med lägst inkomster. Alltså att inte ta ut någon skatt på en årsinkomst upp till 120.000 kr. Den preliminära medianinkomsten för 2014 var i Piteå för män 308.640 och för kvinnor 258.212. Alla har vi samma grundläggande behov av mat, husrum och kläder.

Anders Nordin 2016-01-03

Leave a Reply