Sverigedemokraternas landsbygdspolitik lika falsk som de övrigas

I en debattartikel i PT 2/1 försöker Sverigedemokraterna framställa sig som aktiva vurmare av landsbygden och människorna som bor där. Det är samma obehagliga metod som socialdemokraterna i Piteå använt när de säger att man skall utveckla landsbygden genom att satsa på ett par-tre centralorter. Hur då? Kommunal vårdcentral och tandläkeri i Norrfjärden? Som landstingsmajoriteten bestående av s+mp valde att nyss lägga ner. Eller Vänsterpartiets och Miljöpartiets löften att bevara byaskolorna och sedan röstar man för att de skall läggas ner. Eller riksdagspartierna som, oavsett färg, sagt att man skall satsa på familjejordbruken. Facit visar att vad som finns kvar är mycket stora jordbruksaktiebolag.

Sd vill ha kvar kärnkraften för den svenska industrins behov av billig el. Tyvärr Sd. Snart är propparna i elöverföringssystemet bortbyggda och vi får ett tämligen likartat elpris över hela EU. På jordbruksbyggnader över hela landet finns det däremot åtskilliga 10-tusentals kvadratmeter tak lämpliga för sol-elproduktion. Så istället för en olönsam och synnerligen miljöförstörande (framtagning av uranet) kärnkraft så skall vi naturligtvis stimulera något som gynnar alla på landsbygden. Landsbygdens folk blir självförsörjande på el och kan sälja sitt överskott till städernas folk och deras industrier. Med hårdare konkurrens på elbilsmarknaden så får vi alla också råd att åka våra egna el-bilar. Då spelar det ingen roll hur hög skatten blir på bensin och diesel.

Piteå är världsledande på omvandling av restprodukten svartlut till bio-diesel. De fabriker i Sverige som inte omvandlar sin svartlut till biodiesel skulle kunna åläggas att göra så. Resultatet blir att Sverige blir självförsörjande på diesel i form av biodiesel som då kan används i alla tunga maskiner där elen kanske är svåranvänd. Hela landet och speciellt landsbygden kommer gynnas av detta.

Enligt Skogsstyrelsen är röjningsbehovet i de svenska skogarna mycket stort. Nästan 1,4 miljoner hektar behöver röjas omedelbart. Bara i Norrbottens län är röjningsbehovet 140 000 hektar. I Norrbottens län uppgår röjningsbehovet i ungskog till 80 000 hektar, vilket motsvarar cirka 140.000 dagsverken. Tidigare fanns AMS-lag som röjde. Under 90-tals-krisen sysselsattes tusentals röjare i form av ALU-jobb. Att röja och samla ihop denna typ av trädelar är något som alla arbetslösa kan utföra. Gammal som ung. Vi har ett par hundra tusen flyktingar som går sysslolösa ett par år innan deras asylansökan ens blivit behandlad. I stort sett alla bor på landsbygden. På landsbygden finns det också obegränsat med lärare som visar hur röjning ska gå till. En röjd skog ger i framtiden betydligt bättre ekonomisk avkastning för hela vårt land. Börja kan man göra i stort sett omedelbart. En bonus vore om vi fick samtliga riksdagspolitiker att vara ute och röja ett par veckor så fick de lite kunskap om verkligheten.

Anders Nordin Skol och Landsbygdspartiet 2016-01-02

Leave a Reply