Bort med partiskatterna!

Partiskatterna kostar oss ungefär en miljard/år.

Den s-märkte opinionsbildaren Bengt-Urban Fransson har fört fram det beklämmande i att främst moderaterna inte vill redovisa varifrån de får sina penningbidrag. Men vi vet alla att endast mycket rika personer och företag kan ge stora summor till moderaterna och fackföreningar likaledes till socialdemokraterna.

Vad som dock är mera intressant är till vad partierna använder de lokala skattepengarna som de beslagtar som partistöd. Vi vet att de flesta skickar stora delar till sina rikspartier och till sin region. Trots att de skall användas lokalt. De sju stora partierna har förlorat över en miljon medlemmar de senaste 50 åren. Snart är de färre än 200 tusen. De utgör mer och mer bara en liten parisitär klick som finns för sitt egenintresse.

I alla kommuner sparas det hårt på skola, omsorg och andra primära kommunala verksamheter. Trots valår med fläsk så råder lågkonjuktur. Här finns lite information om din kommun. Och mera om partistöd.

Piteås kommunalråd Peter Roslund påstår att (PT 16/2) ”politiken tar _*mer än väl*_ sin beskärda del av sparbetinget”.

Peter tog en chans och ljög rejält.

Jag ställde kommunen några frågor: Har kommunalråden sänkt sina löner? Har mandatstöden sänkts till partierna? Har de kommunala ungdomförbunden fått mindre mandatstöd? Har arvodet för fullmäktigemötena sänkts? Har ersättningarna till alla andra politiskt tillsatta tjänster sänkts?

Svaret blev: Nej. Nej. Nej. Nej. Nej

Eftersom Peter sannolikt tillhör den bättre halvan av politikerkåren så måste man tyvärr dra slutsatsen att verkligheten är än värre. Allians och opposition är ett hopvuxet siamesiskt tvillingpar med ena huvudet åt vänster och det andra åt höger beroende på var man står. Alla ingående figuriner har upptäckt att livet är ganska så enkelt och bekvämt när man tillhör politikerskråets nomenklatura.

De miljoner (Helena Stenberg, kommunalråd Piteå 631 400 Peter Roslund, kommunalråd Piteå 786 800) de två kommunalråden i Piteå årligen kostar är ett lyxigt bländverk som gör bättre nytta om de används för kommuninnevånarnas primära behov.

Tiden har sprungit ifrån behovet av ha halvborgmästare som galjonsfigurer. Kommunaråd av alla chatteringar och deras personliga sekreterare behövs inte längre. De kommunala ärendena bereds huvudsakligen numera av sakkunniga tjänstemän och kommunerna fungerar till största delen som verkställare av Statliga riksdagsbeslut. Att hålla i möten kan därför delegeras till kommunstyrelsernas ideella eller arvoderade ordföranden.

Skall demokratin överleva så måste denna lyxskatt – partiskatten – direktstyrd till politikerskrået – avskaffas. Partierna och dera medlemmar måste fortsättningsvis ansöka om bidrag som alla andra ideella föreningar. Ordna tombola, sticka strumpor på fikamöten eller gå ut och röja sly i skogen åt någon skogsägare.

Finns det då hopp? Ja, skenet tycks komma från Norrbotten.

Piratpartiet i Älvsbyn, Luleå och Piratpartiets grupp till Landstinget finns med i höstens kommunala val som sällsynt friska fläktar. Man vill styra den skatt/partistöd som partierna tar ut till viktigare kommunala frågor. I Älvsbyn kan man tänka sig rädda kvar den kommunala musikskolan genom att alla partier avstår större delen av sina partistöd.

Leave a Reply