BÄNGEN TRÅLAR

För några dagar sedan kom ett sådant där kuvert som man får ont i magen av. Det var från Länsstyrelsen.

Jag läser de stora svarta bokstäverna och orden.

Länsstyrelsen har genom register eller annan information fått kännedom om att du bedriver verksamhet i primärproduktion av livsmedel.

Är du primärproducent? frågor dom.

Vilket register och vem har gett dom denna ”annan” information?

Ordet primärproducent och företeelsen primärproduktion är helt nya begrepp för mig. Aldrig hört talas om det hela. Nu håller byråkratin på och skapar ord som man definierar innebörden av och som man har full kontroll över. På så sätt tänker man också ta kontroll över mig.

De påstår att enligt EUs regler ska producenter i primärproduktion själva anmäla sin verksamhet till Myndigheten. Detta skall ske från 1:a januari 2009. Länsstyrelsen skall upprätta ett register så dom vet vilka som är primärproducenter och vad de primärproducerar.

Art 6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien.

Kristallklart är att jag inte är någon primärproducent och inte håller på med någon primärproduktion av livsmedel. Jag är bara en utrotningshotad småbonde som hankar mig fram. Inget annat.

Exempel på primärproduktion är

plockning av vilda bär och svamp

biodling och tillverkning av honung i anslutning till biodlingen

fiske

produktion, hantering och förvaring av ägg på gården

Undantag

Den som producerar primärprodukter för eget bruk omfattas inte av bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen och behöver därmed inte registrera sin verksamhet.

Privatpersoner så väl som registrerade primärproducenter får leverera små mängder av egenproducerade primärprodukter direkt till konsumenter eller till lokala detaljhandlare eller restauranger som levererar direkt till konsumenter omfattas inte av kravet på registrering. Vad som är små mängder bestäms av Länsstyrelsen. Definition av små mängder finns ej i någon lagtext.

Men, men.

För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om din livsmedelsverksamhet ska registreras som primärproduktion så är du skyldig att skicka in ifylld blankett i bifogat portofritt kuvert. Registreringen hos Länsstyrelsen är kostnadsfri.

Av de över 30-talet produktionsinriktningar som man kan välja att Länsstyrelsens personal skall kontrollera skall man kryssa för i lämpliga rutor. I kursiv stil skriver man (kryssa endast för ett eller flera alternativ). Det var ju en knepig uppmaning. Om någon har två eller tre verksamheter så skall de alltså inte kryssa något. Två och tre är ju inte ”flera”. Man har också valmöjlighet att kryssa i ”annat”. Två olika annan till och med.

Länsstyrelsen vill också veta om verksamheten kommer att vara tillfällig eller kontinuerlig. Jag ansökte faktiskt för ett par år sedan om att få dispens i 150 år för att slippa bygga ligghall. Men även 150 år är ju tillfälligt. Och någon gång måste man ju gå i pension.

Om man går med i något certifierat kontrollsystem så kan det hända att man får färre årliga kontrollbesök från Länsstyrelsen påstår dom.

Jag har en del alternativ att välja på; branschriktlinjer för fusariumtoxin, KCF Norm för gödselförorenande djur, plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll för fågel, eller för mjölk, eller för gris, plan och riktlinjer för campylobakter för fågel, svensk fågels omsorgsprogram, svenska äggs dito, tvärvillkorsrådgivning, krav, IP Sigill trädgård eller dito för nöt, mjölk, kyckling, gris eller biodling. Eller miljöhusesyn eller dito för bin. ”Annat” kan jag också gå med i.

Jag hade tänkt mig ha ett par sommargrisar så någon griskontroll kunde ju vara kul att vara med i. Men jag har ju lovat några yngre, som är med i någon sådan där militant vegetarianrörelse, att sluta käka gris för att grisar är trevliga och kloka djur. Så då föll det alternativet bort.

Jag gillar inte Länsstyrelsens egen anteckningskolumn avseende ”Riskklassificering”. Två alternativ finns; Prioritetsklass och erfarenhetsklass. Vad betyder detta?

Nu har jag läst detta brev från Länsstyrelsen en fem gånger kanske. Jag kan inte finna att jag på något sätt hör hemma i dessa register. Jag skickar därför inte in något.

En granne till mig. Han kämpar på med en massa mjölkkor. Hörde av sig. Han hade väl också fått ont i magen. Jag rekommenderade honom att inte bry sig. Han och vi alla andra finns ju i en massa register. Och vi har redan skickat in en massa blanketter med information. De vet ju redan vad folk pysslar med. Det är mycket mentalt ofriskt om man skall skicka in information om vad man inte sysslar med.

Leave a Reply