Med anledning av den urusla skötseln och underhållet av järnvägen och Statens Järnvägar menar vi att infrastrukturministern Åsa Torstensson och alla de högre cheferna för såväl SJ som Banverket måste avgå. De har inte skött sina uppdrag. Anser man att man får för lite tilldelade medel för att fullföra uppdraget så avgår man. Istället har de fortsatt bygga på den kultur som startades av socialdemokraterna, där det primära har varit att de som chefer skall premieras med oacceptabelt höga lönar. Fotfolket har man förnedrat genom att ha en slags ”Idol-”-uttagningar som ersättning för anställningsintervjuer. Tågvärdarna har fått betala sina egna arbetsuniformer inför sin första praktik. Ett absurt bokningssystem har etablerats där man måste göra bokningen exakt tre månader före avresedatum för att få lägsta pris. Bokar man tre månader och en dag före avresan så är priset det dubbla. För att få åka tåg utsätts dessutom betalande passagerare för identitetskontroll.

När man hör SJ-chefen i TV uttala att X-2000-tågen skall tåla -40 grader så visar det på en oacceptabel brist på kunskap. Redan vid 10 minusgrader och 100 km i timmen så har man passerat denna temperatur på grund av köldeffekten. X2000-tågen har vattentankarna under vagnarna. Det är självklart att vattnet då fryser och toaletterna slutar fungera. Den långa erfarenhet av tåg i norrlandsklimat har man inte brytt sig om att ta tillvara. Norrlandsvagnarna har t ex vattentankarna i taket. När man köper in tåg som inte fungerar i svenskt vinterklimat så är det bevis på avsaknaden av nödvändig kompetens.

Självklart måste man ha reservkapacitet för att klara de värsta scenarierna. Hur skulle det se ut om kärnkraftverk, skyskrapor, vattenmagasin med mera inte vore byggda för att stå emot de värsta tänkbara scenarierna. Nu har man inte ens brytt sig om att vi har årstider utan kalkylerat med att vintern kanske för en gångs skulle blir utan snö och hösten utan löv.

Det är inte bara ett felaktigt val av chefer som har kostat resenärerna och samhället enorma summor i förlorade arbetsintäkter och förspilld livstid. Hela löne- och priskulturen måste förändras i grunden. Att införa likalöns-principen för alla anställda inom SJ och banverket skulle teoretiskt vara den mest effektiva metoden för att få bukt med den felaktiga kultur som nu råder. Men ett direkt inflytande av fotfolket och resenärerna skulle direkt ge markanta förbättringar.

Leave a Reply