Bengt K. Frågar i PT (3/2) om Piteå behöver två kommunalråd. Naturligtvis inte! Problemet är dock allvarligare än så. Kommunerna fungerar i huvudsak för att administrera riksdagsbeslut. Partierna på kommunal nivå har därför spelat ut sin roll. De är nu samtliga parasiter på samhällets övriga funktioner. I Piteå ”stjäl” partierna 2,7 miljoner årligen. Sedan tillkommer en mängd andra stöd och kringkostnader. Totalt i Sverige plockar partierna ut över en miljard årligen. Partierna har blivit oberoende av medlemsavgifter. Penningflödet till partierna har ökat med 40% eller 4 ggr inflationen från 2000 till 2007. Och allt färre svenskar engagerar sig i något parti. Vi har fått ett system som inte bara är odemokratiskt utan också kraftigt antidemokratiskt. Framtiden blir ännu värre.

Lösningen på det här korrupta systemet är att partier inte längre skall få väljas till fullmäktige. Istället skall de bästa krafterna, oavsett ideologisk/politisk ståndpunkt, nomineras, utfrågas och väljas i direkta personval. Sådant kan ske över Internet. På samma sätt skall kommunalråden väljas. Och självklart skall befolkningen få avgöra om vi ska ha ett eller två.

Partigängare av alla färger, och speciellt de som har feta löner och kontaktbonusar, kommer naturligtvis att försvara rådande system. Därför upprepar jag. Ni parasiterar och hör till historiens soptipp. Vill ni som politiska partier ha ekonomiskt stöd så kan ni som alla andra ideella föreningar ansöka om bidrag.

Leave a Reply