Min åsikt avsende epokens slut
Det här är min första text i min första blogg.

Vårt samhälle håller på att utvecklats åt fel håll. Igen. Jag har därför engagerat mig i Piratpartiet och ställer mina kunskaper och min erfarenhet till dess förfogande. Jag ser inget annat alternativ till de möjliga val som finns att göra vid nästa riksdagsval. Vad jag skriver i denna blogg kommer därför mycket att handla om frågor som berör oss alla på ett eller annat sätt.

Vår parlamentariska demokrati är inte ett folkstyre. Det är länge sedan makten övergick från folket i form av deras valda företrädare till ett teknokratisk expertvälde. Vi har blivit berövade de flesta möjligheter till insyn och att kunna ta ett demokratiskt gemensamt ansvar för beslut som berör oss. Teknokraternas och experternas dominans över samhällets styrning och utveckling har blivit förödande för att kunna utveckla ett samhälle i balans och harmoni där vanliga människors liv måste vara mer viktigt än kostnadseffektiv jakt på allt från socialförsäkringar till kaffepauser.

De ”fria” valen har blivit ett slags evenemang lika svåra att skilja från Idol som Schlagerfestivalen. I Europa har folket ”valt” antidemokratiska maffiaclowner med farligt stor makt. Berlusconi, Sarkozy och Putin för att nämna de viktigaste. I Sverige har dock den politiska eliten varit betydligt försiktigare och smidigare i att uttrycka sina makt- och idépolitiska målsättningar. Nu önskar dock moderaterna överta rollen från socialdemokratin som statsbärande parti.

Den teknokratiska statsapparaten kräver att alla frågor överlämnas till så kallade experter inom varje samhällssektor. Ekonomiska frågor skall lämnas över till ekonomisk expertis. Där motsättningarna inom expertisgruppen (finansministern kontra bankdirektörerna) huvudsakligen handlar om hur stor andel av våra gemensamma tillgångar som skall överföras till eliten i form av bonusar, löner och andra förmåner.

Avlyssning och säkerhet behandlas och avgörs på motsvarande sätt av motsvarande expertis.

Och så vidare. Område efter område.

De valda politikernas tänkande, tal och skrift utgörs numera av lobbyister för särintressen. Alternativt har de upptäckt att deras livsuppgift finns i den politiska och i den politiskt-administrativa karriären. Genom att lojalt buga sig för närmaste överhet så har karriären säkrast och belönats i form av allt högre löner och allt högre positioner i den teknokratiskt styrda staten.

Vårt demokratiska inflytande har raderats till att, om tillräckligt med människor kan mobiliseras, påpeka de värsta avarterna i den teknokratiska expertstatens utveckling.

Miljöpartiet, som jag tillsammans med många andra var med och byggde upp, var en sådan rörelse och kraftsamling som fungerade som en väckarklocka avseende miljöfrågorna. Andra partier har följt därefter med andra frågeställningar som etablissemanget funnit oviktiga att ta upp.

Att jag nu ställer mig till Piratpartiets förfogande beror på ett flertal orsaker. Staten har utvecklats till ett instrument för en fundamentalistisk kontroll av medborgarna. Den här kontrollen innebär utomordentliga styrmöjligheter och att man alltmer redan nu de facto styr människors beteenden och liv in i minsta detalj. Allt i enlighet med den kultur och de särintressen som det ekonomiskt-politiska etablissemanget har etablerat i den teknokratiska samhällsapparaten. En elit av teknokrater, politiker och handhavare av ekonomiskt kapital har funnit att de har gemensamma intressen.

Vi har en demokratisk form som benämns parlamentarisk demokrati. Det är dock bara ramar för hur styrningen av samhällets organisering skall ske. Utan ett innehåll så blir den demokratiska formen bara ett dött skelett. Innehållet i en demokratiskt stat måste därför bestå av samarbetsformer människor emellan som baseras på
jämlikhet
solidaritet
integritet.

Ett fritt Internet försvårar och blir förhoppningsvis slutet för diktatorer och alla former av ekonomiska legala och illegala maffiakonglomerat som förtrycker människor och mänskligheten över hela världen. Ett fritt Internet möjliggör för människor att söka oförvrängda nyheter och oförfalskad kunskap och hitta samarbeten med människor över hela jordklotet.

Jag är född 1949 och således 60 år gammal. Jag har en del tidsmässig livserfarenhet att dela med mig av. Jag har också varit ”politiskt” aktiv större delen av mitt liv.

Makt, inflytande och pengar korrumperar på ett eller annat sätt. Det är mycket lätt att glömma vad och vem man företräder och istället tro att man företräder sig själv i sin roll som beslutsfattare i den teknokratiska statens parlament. Har man erfarenhet från utomparlamentariskt arbete vet man hur svårt det är att få tillgång till några minuter av elitens tid. Ett inträde i parlamentets gemensamhet öppnar de flesta dörrar genom utsända inbjudningar till middagar där man tillsammans med lobbyister och andra inflytelserika personligheter kan diskutera gemensamma intressen och positioner i viktiga frågor. Obehagligt var att så snabbt många riksdagsledamöter identifierade sig med rollen som parlamentariker som yrke och glömde bort sitt ursprung och sina ursprungliga idéer.

Alterälven 091014 på förmiddagen.

Uppvuxen i småstad, flyttat ut på landet, medlem i miljö- och andra utomparlamentariska grupper, etablerad som ekologisk bonde, in i miljöpartiet och ut från miljöpartiet, tillbaka till leverne på landet och som bonde. Erfarenheter har jag fått både från misstag och framgångar. Jag har också blivit tämligen immun mot alla lockelser och förmåner. Min ålder gör att jag är på väg att fasas ut från all form av karriär. Jag har fått ett bra perspektiv på tillvaron. Tillsammans med andra tror jag mig kunna tolka och tackla framtida skeenden och problem på ett verkningsfullt sätt.

4 Responses to “Min åsikt avsende epokens slut”

 1. Kluris skriver:

  Berlusconi, Sarkozy. Ja milda makter.. Men i fallet Putin kan jag förstå det. Du kommer väl ihåg vad som hände under Jeltsin? Till och med lilla sverige skickade nödhjälp och hela världen bävade för vad som kunde hända med rysslands alla kärnstridsspetsar. Putin var nog nödvändig sett ur det perspektivet, som en besk medicin.

  Hoppas att du kan göra åtminstone lite skillnad i PP så att inte samma sjuka drabbar det partiet (de skall inte tro att de är immuna..)

 2. Anders skriver:

  Jorå – jag håller med dig. Putin var/är rätt person just nu. Men han hade inte behövt småfuska sig till seger genom att utestänga oppositionell media eller förfalska valsedlar eller tillåta det hela. Han hade ändå ett överväldigande stöd från ryska folket. Svagheten är han inte begriper att han måste lära ryssarna enkla demokratiska spelregler på basnivå först. Putin lever inte för evigt och även för en upplyst despot så är opposition den viktigaste källan för en slags bevakning av sig själv och sina göranden om man nu är intresserad av få sig själv korrigerad ibland.

  PPs sjöfolk av alla de slag är definitivt inte immuna. De är ganska mottagliga för alla de bakelser och frestande erbjudanden som dukas upp. Öppnas plötsliga alla dörrar, som tidgare varit stängda, så är det mycket lätt att få för sig att dörrarna öppnas för att man är så speciell – det är ju därför dörrarna öppnas.
  Förr var det en ära att få vara representant. Ens moral var för hög för att kunna mutas med någon ersättning. Så började det hela krackelera. Nu är ersättning och förmåner så höga att ingen skall frestas att bli mutad med ersättning. Men gång efter annan har man sett hur girigheten bara växt. Och det har börjat krackelera igen.

 3. Mind skriver:

  Mycket bra skrivet alltihopa. Du verkar ha samlat på dig mycket visdom. Välkommen till oss! =)

 4. Thomas Tvivlaren skriver:

  Vore jag religiös skulle jag nu utbrista i ett mycket spontant och ljudligt: ”Tack gode Gud!”

  Nu är jag dessvärre ateist (med infrekventa agnostistiska störningar) så jag nöjer mig med: ”Tack för den försenade julklappen!”

  Vad jag menar? Jo, jag har i synnerhet under det senaste året gruvat mig för att så få inom piratrörelsen verkar ha någon insikt om makt och dess korrumperande kraft. Det spelar ingen roll hur idealistisk man är innan man hamnar vid maktens smörgåsbord utan det är när man suttit in sin egen bekväma stol och inmundigat maktlöjrom och pengachampagne under en tid – och dessutom troligtvis sänkt garden vad gäller ens ideologiska upprätthållande – som man är i riskzonen för att släppa på de principer som ursprungligen gjorde att man är där man är…

  På något sätt känns det som att många av våra representanter lever i villfarelsen att deras idealism och deras principer gör dem okränkbara. Följaktligen behöver vi inte ens föra upp makten och dess mekanismer till diskussion.

  Min poäng – och det jag inledningsvis tackar för – är att du hoppat in i piratrörelsen! Vi behöver någon med din erfarenhet bl.a. i frågor som rör makt. Mitt skräckscenario är nämligen att vi – mot förmodan – skulle få in ett gäng maktkåta karriärister som finner makten och härligheten som ett självändamål istället för ett medel. I synnerhet Piratpartiet har inte råd med det. Vårt samhälle har definitivt inte råd med det då jag upplever att piratrörelsen är den enda kraft som finns kvar för att göra något åt den obehagliga riktning vi rör oss åt…

Leave a Reply