Archive for augusti, 2010

Övergrepp och moral

torsdag, augusti 5th, 2010

Alla former av övergrepp på människor är skadliga för såväl samhället som de som blivit drabbade.
Sexuella övergrepp på barn är den allvarligaste arten av övergrepp.

En tjuv stjäl för att det finns någon som vill köpa stöldgodset. Hälaren är en mellanhand. Utan konsumentintresset skulle en stor del av häleri och tjuveri upphöra. Häleri liksom köp av tjuvgods är en lika allvarlig och skadlig företeelse som själva tjuveriet.

Ett foto av ett barn som utsätts för ett sexuellt övergrepp innehållar en likartad beteende-sekvens. Övergreppet i sig, den som innehar fotot av övergreppet liksom den som köper eller i Internet-världen laddar ner ett sådant foto. Allt är lika skadligt beteende som själva övergreppet.

Att på olika sätt förhärliga eller intressant-göra våld, övergrepp och tjuveri med flera för samhället skadliga och obehagliga företeelser i filmer och i andra medier är något som är acceptabelt och tillåtet i de flesta länder. Sådant går knappast att förbjuda. Krigsfilmer, dokumentärer, actionfilmer osv är något som konsumeras i stor omfattning.

Detta kanske kan betraktas som en återspegling av den rådande samhällsmoralen. Själv finner jag alla former av skildringar av barn och vuxna som utsätts för sexuella övergrepp som synnerligen osmakliga.

Skillnaden mellan att vara barn och självbestämmande vuxen utgörs när myndighetsåldern inträder.