Archive for mars, 2010

tisdag, mars 16th, 2010

BÄNGEN TRÅLAR

För några dagar sedan kom ett sådant där kuvert som man får ont i magen av. Det var från Länsstyrelsen.

Jag läser de stora svarta bokstäverna och orden.

Länsstyrelsen har genom register eller annan information fått kännedom om att du bedriver verksamhet i primärproduktion av livsmedel.

Är du primärproducent? frågor dom.

Vilket register och vem har gett dom denna ”annan” information?

Ordet primärproducent och företeelsen primärproduktion är helt nya begrepp för mig. Aldrig hört talas om det hela. Nu håller byråkratin på och skapar ord som man definierar innebörden av och som man har full kontroll över. På så sätt tänker man också ta kontroll över mig.

De påstår att enligt EUs regler ska producenter i primärproduktion själva anmäla sin verksamhet till Myndigheten. Detta skall ske från 1:a januari 2009. Länsstyrelsen skall upprätta ett register så dom vet vilka som är primärproducenter och vad de primärproducerar.

Art 6 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien.

Kristallklart är att jag inte är någon primärproducent och inte håller på med någon primärproduktion av livsmedel. Jag är bara en utrotningshotad småbonde som hankar mig fram. Inget annat.

Exempel på primärproduktion är

plockning av vilda bär och svamp

biodling och tillverkning av honung i anslutning till biodlingen

fiske

produktion, hantering och förvaring av ägg på gården

Undantag

Den som producerar primärprodukter för eget bruk omfattas inte av bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen och behöver därmed inte registrera sin verksamhet.

Privatpersoner så väl som registrerade primärproducenter får leverera små mängder av egenproducerade primärprodukter direkt till konsumenter eller till lokala detaljhandlare eller restauranger som levererar direkt till konsumenter omfattas inte av kravet på registrering. Vad som är små mängder bestäms av Länsstyrelsen. Definition av små mängder finns ej i någon lagtext.

Men, men.

För att Länsstyrelsen ska kunna bedöma om din livsmedelsverksamhet ska registreras som primärproduktion så är du skyldig att skicka in ifylld blankett i bifogat portofritt kuvert. Registreringen hos Länsstyrelsen är kostnadsfri.

Av de över 30-talet produktionsinriktningar som man kan välja att Länsstyrelsens personal skall kontrollera skall man kryssa för i lämpliga rutor. I kursiv stil skriver man (kryssa endast för ett eller flera alternativ). Det var ju en knepig uppmaning. Om någon har två eller tre verksamheter så skall de alltså inte kryssa något. Två och tre är ju inte ”flera”. Man har också valmöjlighet att kryssa i ”annat”. Två olika annan till och med.

Länsstyrelsen vill också veta om verksamheten kommer att vara tillfällig eller kontinuerlig. Jag ansökte faktiskt för ett par år sedan om att få dispens i 150 år för att slippa bygga ligghall. Men även 150 år är ju tillfälligt. Och någon gång måste man ju gå i pension.

Om man går med i något certifierat kontrollsystem så kan det hända att man får färre årliga kontrollbesök från Länsstyrelsen påstår dom.

Jag har en del alternativ att välja på; branschriktlinjer för fusariumtoxin, KCF Norm för gödselförorenande djur, plan och riktlinjer för frivillig salmonellakontroll för fågel, eller för mjölk, eller för gris, plan och riktlinjer för campylobakter för fågel, svensk fågels omsorgsprogram, svenska äggs dito, tvärvillkorsrådgivning, krav, IP Sigill trädgård eller dito för nöt, mjölk, kyckling, gris eller biodling. Eller miljöhusesyn eller dito för bin. ”Annat” kan jag också gå med i.

Jag hade tänkt mig ha ett par sommargrisar så någon griskontroll kunde ju vara kul att vara med i. Men jag har ju lovat några yngre, som är med i någon sådan där militant vegetarianrörelse, att sluta käka gris för att grisar är trevliga och kloka djur. Så då föll det alternativet bort.

Jag gillar inte Länsstyrelsens egen anteckningskolumn avseende ”Riskklassificering”. Två alternativ finns; Prioritetsklass och erfarenhetsklass. Vad betyder detta?

Nu har jag läst detta brev från Länsstyrelsen en fem gånger kanske. Jag kan inte finna att jag på något sätt hör hemma i dessa register. Jag skickar därför inte in något.

En granne till mig. Han kämpar på med en massa mjölkkor. Hörde av sig. Han hade väl också fått ont i magen. Jag rekommenderade honom att inte bry sig. Han och vi alla andra finns ju i en massa register. Och vi har redan skickat in en massa blanketter med information. De vet ju redan vad folk pysslar med. Det är mycket mentalt ofriskt om man skall skicka in information om vad man inte sysslar med.

Låt oss slippa djurpoliser organiserade som FBI

onsdag, mars 3rd, 2010Den folkpartistiske EU-politikern Marit Paulsen kräver mer övervakning, skärpta och tuffare kontroller samt kraftigt avskräckande straff. Hon vill etablera en ny polisstyrka som hon vill ge namnet djurens FBI. Propagerandet för en hårdare samhällsövervakning på djurområdet är en sorglig variant av populism utan någon analys av själva grundproblemet.

Att grisar vanvårdas och att djur far illa beror inte på att djurskyddslagen är för svag eller att kontrollsystemet i sig inte fungerar. Redan nu har varje djur en form av personnummer i EU. Vid födsel, förflyttning och slakt registreras alla händelser till det enskilda landets databas. Katter, hundar och andra sällskapsdjur undantagna på olika sätt. Paulsen liksom andra övervakningsförespråkare på en mängd andra områden blir därför förespråkare för en riktigt otrevlig samhällsutveckling.

Man kan dra paralleller med datalagringsdirektivet. Datalagringen innebär att alla våra mobiltelefoner blir statliga spårsändare. Hur vi rör oss i vardagen, vem vi pratar med och vilka vi skickar mail till lagras i enorma databaser som kan användas för att kartlägga våra liv. På djurområdet finns redan databaserna och nu ska en ny typ av polis etableras. Samma idéer om kontroll, övervakning, registrering som lösning på felaktigt tagna politiska beslut innebär i förlängningen att det skapas ett totalitärt samhälle av aldrig tidigare slag.

Orsaken till misskötta djur och förgiftade vegetabilier finner vi EUs ekonomiska stödsystem. Före Sveriges inträde i EU, då vi också hade ett stödsystem till jordbruket, tog slakterierna inte emot sjuka, skadade, smutsiga eller vanvårdade djur. Den lantbrukare som inte skötte sina djur på ett fullgott sätt slogs därmed automatiskt väldigt snabbt ut från marknaden.

Nu får Unionens lantbrukare i princip betalt per djur (omräknat till djurenheter) före de skickats till ett slakteri. Ju mer djur desto mer betalt från EU. I all djuruppfödning som omfattas av EU-stöden är dessa ersättningar av mycket stor betydelse för det enskilda jordbruksföretagets ekonomi. Det finns ett klart ekonomiskt incitament att basera verksamheten på kvantitet istället för på kvalitativ djuromsorg. EUs stödsystem till lantbruket är ett styrsystem som gynnar vanvård av djur.

För att en tänkbar FBI-kontroll ska fungera krävs att djurpoliserna kommer ut till varje djurägare varannan vecka. Grekiska FBI hit och svenska FBI till Irland t ex. En sådan kontroll blir oacceptabelt dyrbar. Ingen skulle heller driva ett företag under sådan övervakning. Så alla dessa idéer om ökade kontroller och övervakning är förkastliga på grund av ineffektivitet, ekonomisk omöjlighet och en total rättslöshet på integritetsområdet.

En dellösning på problemet med vanvårdade djur skulle kunna vara att inget EU-stöd betalas ut förrän djuret slaktats och/eller besiktigats av veterinär eller motsvarande.

Marit Paulsen är vice ordförande i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling och hedersledamot i parlamentets arbetsgrupp för djurskyddsfrågor.

Se även

http://saltakvarn.wordpress.com/2009/03/26/marit-paulsson-har-fel/

måndag, mars 1st, 2010

Med anledning av den urusla skötseln och underhållet av järnvägen och Statens Järnvägar menar vi att infrastrukturministern Åsa Torstensson och alla de högre cheferna för såväl SJ som Banverket måste avgå. De har inte skött sina uppdrag. Anser man att man får för lite tilldelade medel för att fullföra uppdraget så avgår man. Istället har de fortsatt bygga på den kultur som startades av socialdemokraterna, där det primära har varit att de som chefer skall premieras med oacceptabelt höga lönar. Fotfolket har man förnedrat genom att ha en slags ”Idol-”-uttagningar som ersättning för anställningsintervjuer. Tågvärdarna har fått betala sina egna arbetsuniformer inför sin första praktik. Ett absurt bokningssystem har etablerats där man måste göra bokningen exakt tre månader före avresedatum för att få lägsta pris. Bokar man tre månader och en dag före avresan så är priset det dubbla. För att få åka tåg utsätts dessutom betalande passagerare för identitetskontroll.

När man hör SJ-chefen i TV uttala att X-2000-tågen skall tåla -40 grader så visar det på en oacceptabel brist på kunskap. Redan vid 10 minusgrader och 100 km i timmen så har man passerat denna temperatur på grund av köldeffekten. X2000-tågen har vattentankarna under vagnarna. Det är självklart att vattnet då fryser och toaletterna slutar fungera. Den långa erfarenhet av tåg i norrlandsklimat har man inte brytt sig om att ta tillvara. Norrlandsvagnarna har t ex vattentankarna i taket. När man köper in tåg som inte fungerar i svenskt vinterklimat så är det bevis på avsaknaden av nödvändig kompetens.

Självklart måste man ha reservkapacitet för att klara de värsta scenarierna. Hur skulle det se ut om kärnkraftverk, skyskrapor, vattenmagasin med mera inte vore byggda för att stå emot de värsta tänkbara scenarierna. Nu har man inte ens brytt sig om att vi har årstider utan kalkylerat med att vintern kanske för en gångs skulle blir utan snö och hösten utan löv.

Det är inte bara ett felaktigt val av chefer som har kostat resenärerna och samhället enorma summor i förlorade arbetsintäkter och förspilld livstid. Hela löne- och priskulturen måste förändras i grunden. Att införa likalöns-principen för alla anställda inom SJ och banverket skulle teoretiskt vara den mest effektiva metoden för att få bukt med den felaktiga kultur som nu råder. Men ett direkt inflytande av fotfolket och resenärerna skulle direkt ge markanta förbättringar.