Archive for oktober, 2009

Höst

torsdag, oktober 29th, 2009

It is still autumn.

Listen and watch music.

http://www.myspace.com/ylvanora

The song is called ”Autumn”.
My daughter Ylva sings her song.
Three other songs are also possible to listen.

Autumn.
Firewood, a load, two, three, four loads.
Autumn sun.
Frozen bog – Stormyran.
Freezing creek.

Det är fortfarande höst.

Lyssna och se på musik.

http://www.myspace.com/ylvanora

Låten heter ”Höst”.
Min dotter Ylva sjunger sin sång.
Tre andra låtar finns också att lyssna på.

Höst.
Ved, ett lass, två , tre, fyra lass.
Höstsol.
Frusen myr – Stormyran.
Frysande bäck.

Motioner till kommunfullmäktige

tisdag, oktober 27th, 2009

Jag har nu skrivit ett motionsförslag som kan användas för Piratpartiet i alla kommuner och landsting. Du kan läsa det på
http://forum.piratpartiet.se/Topic179378-464-1.aspx?

Min åsikt avsende epokens slut

måndag, oktober 19th, 2009
Det här är min första text i min första blogg.

Vårt samhälle håller på att utvecklats åt fel håll. Igen. Jag har därför engagerat mig i Piratpartiet och ställer mina kunskaper och min erfarenhet till dess förfogande. Jag ser inget annat alternativ till de möjliga val som finns att göra vid nästa riksdagsval. Vad jag skriver i denna blogg kommer därför mycket att handla om frågor som berör oss alla på ett eller annat sätt.

Vår parlamentariska demokrati är inte ett folkstyre. Det är länge sedan makten övergick från folket i form av deras valda företrädare till ett teknokratisk expertvälde. Vi har blivit berövade de flesta möjligheter till insyn och att kunna ta ett demokratiskt gemensamt ansvar för beslut som berör oss. Teknokraternas och experternas dominans över samhällets styrning och utveckling har blivit förödande för att kunna utveckla ett samhälle i balans och harmoni där vanliga människors liv måste vara mer viktigt än kostnadseffektiv jakt på allt från socialförsäkringar till kaffepauser.

De ”fria” valen har blivit ett slags evenemang lika svåra att skilja från Idol som Schlagerfestivalen. I Europa har folket ”valt” antidemokratiska maffiaclowner med farligt stor makt. Berlusconi, Sarkozy och Putin för att nämna de viktigaste. I Sverige har dock den politiska eliten varit betydligt försiktigare och smidigare i att uttrycka sina makt- och idépolitiska målsättningar. Nu önskar dock moderaterna överta rollen från socialdemokratin som statsbärande parti.

Den teknokratiska statsapparaten kräver att alla frågor överlämnas till så kallade experter inom varje samhällssektor. Ekonomiska frågor skall lämnas över till ekonomisk expertis. Där motsättningarna inom expertisgruppen (finansministern kontra bankdirektörerna) huvudsakligen handlar om hur stor andel av våra gemensamma tillgångar som skall överföras till eliten i form av bonusar, löner och andra förmåner.

Avlyssning och säkerhet behandlas och avgörs på motsvarande sätt av motsvarande expertis.

Och så vidare. Område efter område.

De valda politikernas tänkande, tal och skrift utgörs numera av lobbyister för särintressen. Alternativt har de upptäckt att deras livsuppgift finns i den politiska och i den politiskt-administrativa karriären. Genom att lojalt buga sig för närmaste överhet så har karriären säkrast och belönats i form av allt högre löner och allt högre positioner i den teknokratiskt styrda staten.

Vårt demokratiska inflytande har raderats till att, om tillräckligt med människor kan mobiliseras, påpeka de värsta avarterna i den teknokratiska expertstatens utveckling.

Miljöpartiet, som jag tillsammans med många andra var med och byggde upp, var en sådan rörelse och kraftsamling som fungerade som en väckarklocka avseende miljöfrågorna. Andra partier har följt därefter med andra frågeställningar som etablissemanget funnit oviktiga att ta upp.

Att jag nu ställer mig till Piratpartiets förfogande beror på ett flertal orsaker. Staten har utvecklats till ett instrument för en fundamentalistisk kontroll av medborgarna. Den här kontrollen innebär utomordentliga styrmöjligheter och att man alltmer redan nu de facto styr människors beteenden och liv in i minsta detalj. Allt i enlighet med den kultur och de särintressen som det ekonomiskt-politiska etablissemanget har etablerat i den teknokratiska samhällsapparaten. En elit av teknokrater, politiker och handhavare av ekonomiskt kapital har funnit att de har gemensamma intressen.

Vi har en demokratisk form som benämns parlamentarisk demokrati. Det är dock bara ramar för hur styrningen av samhällets organisering skall ske. Utan ett innehåll så blir den demokratiska formen bara ett dött skelett. Innehållet i en demokratiskt stat måste därför bestå av samarbetsformer människor emellan som baseras på
jämlikhet
solidaritet
integritet.

Ett fritt Internet försvårar och blir förhoppningsvis slutet för diktatorer och alla former av ekonomiska legala och illegala maffiakonglomerat som förtrycker människor och mänskligheten över hela världen. Ett fritt Internet möjliggör för människor att söka oförvrängda nyheter och oförfalskad kunskap och hitta samarbeten med människor över hela jordklotet.

Jag är född 1949 och således 60 år gammal. Jag har en del tidsmässig livserfarenhet att dela med mig av. Jag har också varit ”politiskt” aktiv större delen av mitt liv.

Makt, inflytande och pengar korrumperar på ett eller annat sätt. Det är mycket lätt att glömma vad och vem man företräder och istället tro att man företräder sig själv i sin roll som beslutsfattare i den teknokratiska statens parlament. Har man erfarenhet från utomparlamentariskt arbete vet man hur svårt det är att få tillgång till några minuter av elitens tid. Ett inträde i parlamentets gemensamhet öppnar de flesta dörrar genom utsända inbjudningar till middagar där man tillsammans med lobbyister och andra inflytelserika personligheter kan diskutera gemensamma intressen och positioner i viktiga frågor. Obehagligt var att så snabbt många riksdagsledamöter identifierade sig med rollen som parlamentariker som yrke och glömde bort sitt ursprung och sina ursprungliga idéer.

Alterälven 091014 på förmiddagen.

Uppvuxen i småstad, flyttat ut på landet, medlem i miljö- och andra utomparlamentariska grupper, etablerad som ekologisk bonde, in i miljöpartiet och ut från miljöpartiet, tillbaka till leverne på landet och som bonde. Erfarenheter har jag fått både från misstag och framgångar. Jag har också blivit tämligen immun mot alla lockelser och förmåner. Min ålder gör att jag är på väg att fasas ut från all form av karriär. Jag har fått ett bra perspektiv på tillvaron. Tillsammans med andra tror jag mig kunna tolka och tackla framtida skeenden och problem på ett verkningsfullt sätt.